Pages

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2011

" ನೀನ್ಯಾರು"?
ಅಕ್ಕನಾದೆ ತಂಗಿಯಾದೆ....
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದೆ..
ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದೆ
ಜೀವನದ ದೋಣಿ  ಮಂದುವರಿಸಿದೆ.....
ಪುಟ್ಟನ ಅಮ್ಮನಾದೆ
ಮಮತಾಮಯಿಯಾದೆ..

ನಡೆದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಲವಾರು..
ಕಲಿತ ಪಾಗಳು ನೂರರು..
ಮಿಡಿತ ತುಡಿತಗಳು ಸಾವಿರಾರು
ಓ ಹೆಣ್ಣೇ " ನೀನ್ಯಾರು"?


ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಮಹಿಳೆಗೂ  ಮಹಿಳಾದಿನದ  ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಬಾಶಯಗಳು .......